Central Lab a CRH Company

Pracownia mineralogiczna

Badania składu fazowego klinkieru z wykorzystaniem dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD), mikroskopii optycznej oraz skaningowej.