Central Lab a CRH Company

Kontakt

Adres laboratorium i korespondencyjny:
CRH Lab Sp. z o.o.
Karsy 77
27-530 Ożarów

Telefon/y:
+48 15 838 50 83
+48 15 838 52 03
+48 507 303 106

E-mail:
biuro@crhlab.com

Siedziba spółki:
CRH Lab Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
NIP: 522-30-48-176
REGON: 363220200

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000589949
Kapitał zakładowy: 702 400,00 zł

Telefon/y:
+48 22 583 76 00
+48 22 583 76 01