Central Lab a CRH Company

Pracownia chemiczna

  • Badanie zawartości węgla i siarki;
  • Oznaczanie składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzona indukcyjnie;
  • Oznaczanie zawartości opałowej węgla i paliw alternatywnych;
  • Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzona indukcyjnie;
  • Oznaczanie zawartości rtęci;
  • Oznaczanie jonów chlorkowych i fluorowych.