Central Lab a CRH Company

Laborant

CRH Lab Sp. z o. o.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Laborant

Miejsce pracy: Karsy k/Ożarowa, woj. Świętokrzyskie

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie i analizę zadanych próbek materiałów budowlanych,
 • bieżącą kontrolę aparatury laboratoryjnej,
 • terminowe i dokładne raportowanie wyników pracy w języku angielskim,
 • efektywne wykorzystywanie zasobów laboratorium do udoskonalania procesów i procedur analitycznych,
 • aktywny udział w utrzymaniu standardów ISO 17025,
 • przestrzeganie polityki dot. BHP i Compliance obowiązujących w grupie CRH Polska.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe związane z jednym z następujących obszarów:  Technologia chemiczna, Budownictwo, Geologia, Geofizyka, Mineralogia, Inżynieria materiałów budowlanych,  Ceramika,  Ochrona Środowiska/Inżynieria środowiska lub doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • analityczne podejście do wyciągania wniosków z analiz,
 • doświadczenie w pracy z wyposażeniem laboratoryjnym/analizami instrumentalnymi i  ilościowymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku oraz znajomość norm w zakresie badania cementu, betonu i klinkieru.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość współtworzenia innowacyjnych projektów oraz zdobywania doświadczenia w międzynarodowej firmie,
 • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze we wszystkich pracowniach laboratorium,
 • wynagrodzenie proporcjonalne do doświadczenia zawodowego,
 • pakiet szkoleń przygotowujących do pracy, kursy językowe
 • pakiet socjalny.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV  na poniższy adres:

CRH Lab Sp. z o.o.

 Karsy 77

27-530 Ożarów

lub e – mailem na adres: rekrutacja@crhlab.com

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez CRH Lab Sp. z o.o. z siedzibą ul. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.”

Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie CRH Lab Sp. z o.o.  z siedzibą Ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589949, REGON: 363220200, NIP: 5223048176, kapitał zakładowy: 702 400,00 zł.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.