Central Lab a CRH Company

CRH Lab Sp. z o.o.

Nowoczesne laboratorium stworzone w celu udzielania wsparcia merytorycznego i zaplecza badawczego cementowniom należącym do Grupy CRH na całym świecie.

W strukturze CRH Lab działają trzy ściśle współpracujące ze sobą pracownie:

  • chemiczna
  • mineralogiczna
  • fizyczna